Foto av kattungarna Kristina Strömberg©2003

 

Tillbaks till kullar E - kullen